Regulamin

Regulamin obowiązujący w SANATORIUM UZDROWISKOWYM „MALWA” „KAMEA” Sp. z o.o.

Część I ‐ Informacje ogólne

 1. Pobyt liczony jest od dnia określonego w skierowaniu.
  1. Dla Kuracjuszy ze skierowania NFZ wyżywienie w dniu przyjazdu rozpoczyna się obiadem, natomiast w dniu wyjazdu kończy się śniadaniem.
  2. Turnus rehabilitacyjny / pobyt leczniczy w 2018 roku rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 10:00,
  3. Za niewykorzystane posiłki w ostatniej dobie wyjazdu, kuracjuszowi nie przysługuje suchy prowiant.
  4. Korzystając z wycieczek krajoznawczych całodniowych, kuracjuszowi przysługuje suchy prowiant. 
  5. Po dokonaniu rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200,00 złotych od osoby. Zadatek wg Prawa Cywilnego ( art. 394 KC ) nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu.  
 2. Kuracjusz przybywający do Uzdrowiska powinien posiadać ze sobą wydane przez uprawnioną instytucję imienne skierowanie wraz z obowiązującą dokumentacją lekarską, legitymacją ubezpieczeniową, dowodem osobistym oraz zapasem leków stale przyjmowanych na cały okres pobytu. 
 3. Rejestracja kuracjusza odbywa się w Recepcji obiektu. Po załatwieniu formalności związanych z rejestracją, kuracjusz otrzymuje przydział pokoju. Samowolna zmiana pokoju jest niedozwolona. 
 4. Sanatorium MALWA KAMEA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zaginione cenne przedmioty (jak np. biżuteria, zegarek itp.) oraz większe kwoty pieniężne (również papiery wartościowe), które nie zostały złożone do depozytu w Recepcji Sanatorium Uzdrowiskowego MALWA.
 5. Sanatorium MALWA KAMEA sp. z o.o. nie przyjmuje zwierząt. 

Część II – Informacje organizacyjne

 1. Kuracjusz bezwzględnie musi przebywać w obiekcie (w swoim pokoju) w godzinach 22:00 – 6:00. 
 2. Bramy wejściowe na teren Sanatorium zamykane są o godzinie 22:00, a otwierane o godzinie 06:00.
 3. We wszystkich pokojach w obiekcie znajdują się telefony stacjonarne. Odpłata zgodna z cennikiem operatora.
 4. Kuracjusz ma prawo zgłaszać swoje uwagi i skargi na niewłaściwą opiekę lub obsługę, żywienie, stan higieniczno – sanitarny Dyrektorowi Sanatorium lub wpisać je do książki skarg i wniosków, która znajduje się w recepcji.
 5. W czasie przebywania Kuracjusza w pokoju, nie należy zostawiać klucza w zamku, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz konieczność udzielenia pomocy lekarskiej w razie zasłabnięcia Kuracjusza.

Cześć III – Informacje medyczne

 1. Kuracjusz podczas pobytu w Sanatorium Uzdrowiskowym ma zapewnioną opiekę lekarsko-pielęgniarską.
  1. LEKARZ przyjmuje w dyżurce lekarskiej, pok. nr 5 [I piętro] od poniedziałku do piątku; w święta, soboty i niedziele według bieżącego ogłoszenia.
  2. PIELĘGNIARKA od godz. 7:00 do 19:00 – przebywa na fizykoterapii [nr tel. 113]; od godz. 19:00 do 7:00 – przebywa na recepcji [nr tel. 100].
 2. W czasie pobytu Kuracjusza przeprowadzone będą 3 badania lekarskie. Pierwsze badanie wstępne odbędzie się w pierwszej dobie po przyjęciu. Końcowe kliniczne badanie lekarskie odbędzie się w ciągu 24 godzin przed wyjazdem.  
 3. Kuracjusz powinien zgłosić się w wyznaczonym czasie na badania lekarskie. 
 4. Kuracjusz otrzyma trzy zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu ( dotyczy skierowań z Narodowego Funduszu Zdrowia ), ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich. W dniu przyjazdu i wyjazdu Kuracjusz nie otrzyma zabiegów.  
 5. Kuracjusz otrzyma trzy zabiegi fizykalne dziennie w dni robocze ( dotyczy turnusów pełnopłatnych), ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich. W dniu przyjazdu i wyjazdu Kuracjusz nie otrzyma zabiegów.
 6. Istnieje możliwość dokupienia na życzenie Kuracjusza dodatkowych zabiegów za zgodą lekarza.
 7. Kuracjusz obowiązkowo przed zabiegami rehabilitacyjnymi okazuje pracownikowi/fizjoterapeucie kartę zabiegową, na podstawie której zostanie wykonany zabieg. Należy przestrzegać wyznaczonych godzin rozpoczęcia zabiegu, gdyż w przypadku nieusprawiedliwionego spóźnienia zabieg przepada. 
  Na zabiegi przychodzimy w stroju sportowym a na kąpiele w stroju kąpielowym, na basen wymagany jest czepek oraz klapki. BEZ BIŻUTERII
  NIE WOLNO samodzielnie odłączać i podłączać aparatury medycznej, wykonuje to tylko personel medyczny.
  – Wszelkie zmiany w zaleconych zabiegach mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą lekarza prowadzącego
  – Jeżeli Kuracjusz wyjeżdża na wycieczki, lub z własnej woli opuścił zabiegi to wtedy one przepadają, natomiast zabiegi nie wykorzystane z powodu choroby lub złego samopoczucia są przekładane na inny dzień. 
 8. Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się w Sanatorium MALWA. 
 9. Kuracjusz obowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń leczniczych wydawanych przez lekarzy i pielęgniarki. 
 10. W wypadku nagłego zachorowania należy niezwłocznie powiadomić pielęgniarkę dyżurną.  
 11. W porze obchodów lekarskich i pielęgniarskich, kuracjusz powinien przebywać w swoim pokoju. 
 12. Przez cały okres pobytu, Kuracjusz sam zabezpiecza sobie stale przyjmowane leki. Natomiast na wypadek nagłego zachorowania, Uzdrowisko zapewni leki pierwszej potrzeby. Istnieje możliwość wystawiania recept . 
 13. Lekarz prowadzący może udzielić Kuracjuszowi 12 h przepustki z adnotacją w dokumentacji Pacjenta.

Cześć IV Informacje administracyjne

 1. Kuracjusz powinien zaopatrzyć się w prześcieradło medyczne, przeznaczone do użytkowania na zabiegach rehabilitacyjnych. Istnieje możliwość zakupu prześcieradeł medycznych w gabinetach pielęgniarskich w cenie 2,00 zł/ szt.
 2. Podczas turnusu sanatoryjnego/rehabilitacyjnego/leczniczego dokonywana jest wymiana:
  ręczników – raz w turnusie  
 3. Istnieje możliwość wypożyczenia telewizora – cena wynosi 5,00 zł za dobę/ od pokoju  
 4. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego niestrzeżonego monitorowanego parkingu samochodowego przy obiekcie SU MALWA cena 6,00 zł za dobę. Zwolnione są osoby posiadające aktualna Kartę Inwalidzką.
 5. W pierwszym i drugim dniu pobytu sanatoryjnego w recepcji Sanatorium, pobierana jest dopłata sanatoryjna zgodna ze rodzajem zakwaterowania i okresem sezonu rozliczeniowego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.08.2009r.) oraz opłata uzdrowiskowa w wysokości 4,00 zł, która jest odprowadzana do Urzędu Miasta. 
 6. Każdy Kuracjusz w dniu przyjazdu otrzymuje klucz do swojego pokoju. W przypadku zagubienia klucza zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za dorobienie klucza w wysokości 100,00 zł 
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania grzałek i podobnych urządzeń elektrycznych w pokojach.  
 8. W recepcji można wypożyczyć: żelazko i prasować w wyznaczonych miejscach, bile do bilardu, kijki do Nordic Walking, paletki do tenisa stołowego i kometki oraz gry, karty itp. – wypożyczenie bezpłatne
  – wypożyczenie roweru – 5 zł / godzina
  UWAGA – zagubienie rowerów 300,00 zł
  – zagubienie kijków Nordic Walking 50,00 zł 
 9. Basen czynny w dni robocze od 15:00 do 20:00 (ostanie wejście godzina 19:00), w sobotę i w niedzielę basen czynny od 10:00 do 20:00 ( ostatnie wejście godzina 19:00). Basen płatny 8 zł/1 godzina. Karnet basenowy 70,00 zł/ 10 wejść.Nie dotyczy jacuzzi. Jacuzzi płatne osobno 7 zł/15 minut.
 10. Obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu oraz uprawiania gier hazardowych na terenie sanatorium MALWA.  
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu na terenie całego ośrodka, palić można w miejscu wyznaczonym na zewnątrz budynku. W przypadku nieprzestrzegania zakazu, osoba paląca ponosić będzie koszty malowania, prania i sprzątania pokoju w wysokości 200,00 zł. 
 12. Kuracjusz zobowiązany jest do przestrzegania czystości i ustalonego porządku na terenie Sanatorium MALWA. 
 13. Kuracjusz odpowiada materialnie za wyrządzone przez siebie szkody w inwentarzu i urządzeniach Sanatorium MALWA. Przy wyjeździe Kuracjuszy, pokoje wizytowane są przez wyznaczonych pracowników.  
 14. W sali telewizyjnej znajduje się stanowisko komputerowe do dyspozycji Gości. Internet WI-FI dostępny jest darmowo w części parterowej SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MALWA KAMEA SP. Z O.O.
 15. Kuracjusz po przyjeździe winien zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz dodatkowymi informacjami dotyczącymi jego pobytu, a znajdującymi się na tablicy ogłoszeń.
ROZWIŃ

Szanowni Państwo !

Zapraszamy do rezerwacji w roku 2019

Więcej informacji: