Regulamin

Regulamin obowiązujący w SANATORIUM UZDROWISKOWYM „MALWA” „KAMEA” Sp. z o.o.

Część I ‐ Informacje ogólne

 1. Pobyt liczony jest od dnia określonego w skierowaniu.
  1. Dla Kuracjuszy ze skierowania NFZ wyżywienie w dniu przyjazdu rozpoczyna się obiadem, natomiast w dniu wyjazdu kończy się śniadaniem. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 12:00.
  2. Turnus rehabilitacyjny oraz pobyt leczniczy rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 10:00,
  3. Za niewykorzystane posiłki w ostatniej dobie wyjazdu, kuracjuszowi nie przysługuje suchy prowiant.
  4. Po dokonaniu rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 500,00 złotych od osoby. Zadatek wg Prawa Cywilnego ( art. 394 KC ) nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu.  
 2. Kuracjusz przybywający do Uzdrowiska powinien posiadać ze sobą wydane przez uprawnioną instytucję imienne skierowanie wraz z obowiązującą dokumentacją lekarską, legitymacją ubezpieczeniową, dowodem osobistym oraz zapasem leków stale przyjmowanych na cały okres pobytu. 
 3. Rejestracja kuracjusza odbywa się w Recepcji obiektu. Po załatwieniu formalności związanych z rejestracją, kuracjusz otrzymuje przydział pokoju. Samowolna zmiana pokoju jest niedozwolona. 
 4. Sanatorium MALWA KAMEA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zaginione cenne przedmioty (jak np. biżuteria, zegarek itp.) oraz większe kwoty pieniężne (również papiery wartościowe), które nie zostały złożone do depozytu w Recepcji Sanatorium Uzdrowiskowego MALWA.
 5. Sanatorium MALWA KAMEA sp. z o.o. nie przyjmuje zwierząt. 

Część II – Informacje organizacyjne

 1. Cisza nocna w obiekcie trwa w godzinach 22:00 – 6:00. 
 2. Bramy wejściowe i drzwi wejściowe na teren Sanatorium zamykane są o godzinie 22:00, a otwierane o godzinie 06:00.
 3. We wszystkich pokojach w obiekcie znajdują się telefony stacjonarne. Odpłata zgodna z cennikiem operatora.
 4. Kuracjusz ma prawo zgłaszać swoje uwagi i skargi na niewłaściwą opiekę lub obsługę, żywienie, stan higieniczno – sanitarny Dyrektorowi Sanatorium lub wpisać je do książki skarg i wniosków, która znajduje się w recepcji.
 5. W czasie przebywania Kuracjusza w pokoju, nie należy zostawiać klucza w zamku, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz konieczność udzielenia pomocy lekarskiej w razie zasłabnięcia Kuracjusza.
 6. Lekarz prowadzący może udzielić Kuracjuszowi 12 h przepustki z adnotacją w dokumentacji Pacjenta z uzasadnionych przyczyn. 
 7. Przepustki powyżej 12h – Pacjent zobowiązany jest do opłacenia opłata za niewykorzystany pustostan pokoju wynosi 160,00 zł ( z VAT ) za dobę/ za osobę.
 8. Za opuszczenie Sanatorium wcześniej niż 21 dni, opłata za niewykorzystany pustostan pokoju wynosi 160,00 zł ( z VAT ) za dobę/ za osobę. Nie otrzymuje zwrotu opłaty do zakwaterowania. 
 9. Za opóźniony przyjazd później, niż na otrzymanym skierowaniu opłata za niewykorzystany pustostan pokoju wynosi 160,00 zł ( z VAT ) za dobę/ za osobę.

Cześć III – Informacje medyczne

 1. Kuracjusz podczas pobytu w Sanatorium Uzdrowiskowym ma zapewnioną opiekę lekarsko-pielęgniarską.
  1. LEKARZ przyjmuje w dyżurce lekarskiej, pok. nr 9 [I piętro] od poniedziałku do piątku; w święta, soboty i niedziele według wezwania pielęgniarki.
  2. PIELĘGNIARKA od godz. 7:00 do 19:00 – przebywa na fizykoterapii – dyżurka gab. nr 8 [nr tel. 113]; od godz. 19:00 do 7:00 – przebywa na recepcji [nr tel. 100].
 2. W czasie pobytu Kuracjusza przeprowadzone będą 3 badania lekarskie. Pierwsze badanie wstępne odbędzie się w pierwszej dobie po przyjęciu. Końcowe kliniczne badanie lekarskie odbędzie się w ciągu 24 godzin przed wyjazdem.  
 3. Kuracjusz powinien zgłosić się w wyznaczonym czasie na badania lekarskie. 
 4. Kuracjusz otrzyma trzy zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu ( dotyczy skierowań z Narodowego Funduszu Zdrowia ), ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich. W dniu przyjazdu i wyjazdu Kuracjusz nie otrzyma zabiegów.  
 5. Kuracjusz otrzyma trzy zabiegi fizykalne dziennie w dni robocze ( dotyczy turnusów pełnopłatnych), ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich. W dniu przyjazdu i wyjazdu Kuracjusz nie otrzyma zabiegów.
 6. Istnieje możliwość dokupienia na życzenie Kuracjusza dodatkowych zabiegów za zgodą lekarza.
 7. Kuracjusz obowiązkowo przed zabiegami rehabilitacyjnymi okazuje pracownikowi/fizjoterapeucie kartę zabiegową, na podstawie której zostanie wykonany zabieg. Należy przestrzegać wyznaczonych godzin rozpoczęcia zabiegu, gdyż w przypadku nieusprawiedliwionego spóźnienia zabieg przepada. 
  Na zabiegi przychodzimy w stroju sportowym a na kąpiele w stroju kąpielowym, na basen wymagany jest czepek oraz klapki. BEZ BIŻUTERII
  NIE WOLNO samodzielnie odłączać i podłączać aparatury medycznej, wykonuje to tylko personel medyczny.
  – Wszelkie zmiany w zaleconych zabiegach mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą lekarza prowadzącego
  – Jeżeli Kuracjusz wyjeżdża na wycieczki, lub z własnej woli opuścił zabiegi to wtedy one przepadają, natomiast zabiegi nie wykorzystane z powodu choroby lub złego samopoczucia są przekładane na inny dzień. 
 8. Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się w Sanatorium MALWA – Zakład Przyrodoleczniczy.
  Parter – sala gimnastyczna – sala fitness, basen, zabiegi z zakresu hydroterapii – kąpiele solankowe, borowinowe i perełkowe, gabinet masażu SPA.
  I piętro – baza zabiegowa.
 9. Kuracjusz obowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń leczniczych wydawanych przez lekarzy i pielęgniarki. 
 10. W wypadku nagłego zachorowania należy niezwłocznie powiadomić pielęgniarkę dyżurną.  
 11. W porze obchodów pielęgniarskich, kuracjusz powinien przebywać w swoim pokoju. 
 12. Przez cały okres pobytu, Kuracjusz sam zabezpiecza sobie stale przyjmowane leki. Natomiast na wypadek nagłego zachorowania, Uzdrowisko zapewni leki pierwszej potrzeby. Istnieje możliwość wystawiania recept . 
 13. Lekarz prowadzący może udzielić Kuracjuszowi 12 h przepustki z adnotacją w dokumentacji Pacjenta z uzasadnionych przyczyn. 
 14. Przepustki powyżej 12h – Pacjent zobowiązany jest do opłacenia opłata za niewykorzystany pustostan pokoju wynosi 160,00 zł ( z VAT ) za dobę/ za osobę.
 15. Za opuszczenie Sanatorium wcześniej niż 21 dni, opłata za niewykorzystany pustostan pokoju wynosi 160,00 zł ( z VAT ) za dobę/ za osobę. Nie otrzymuje zwrotu opłaty do zakwaterowania. 
 16. Za opóźniony przyjazd później, niż na otrzymanym skierowaniu opłata za niewykorzystany pustostan pokoju wynosi 160,00 zł ( z VAT ) za dobę/ za osobę.
 17. Kuracjusz powinien zaopatrzyć się w prześcieradło medyczne, przeznaczone do użytkowania na zabiegach rehabilitacyjnych. Istnieje możliwość zakupu prześcieradeł medycznych w gabinetach zabiegowych w cenie 3,00 zł/ szt.

Cześć IV Informacje administracyjne

 1. Podczas turnusu sanatoryjnego/rehabilitacyjnego/leczniczego dokonywana jest wymiana:
  ręczników – raz w turnusie  
 2. Istnieje możliwość wypożyczenia telewizora – cena wynosi 6,00 zł za dobę/ od pokoju ( pobyt z NFZ)
 3. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego niestrzeżonego monitorowanego parkingu samochodowego ( zamykane bramy na noc w godzinach 22:00 do 6:00 ) przy obiekcie SU MALWA – opłata za parking wynosi 15,00 zł za dobę. Zwolnione są osoby posiadające aktualna Kartę Inwalidzką.
 4. W pierwszym i drugim dniu pobytu sanatoryjnego w recepcji Sanatorium, pobierana jest dopłata sanatoryjna zgodna ze rodzajem zakwaterowania i okresem sezonu rozliczeniowego oraz opłata uzdrowiskowa w wysokości 5,00 zł, która jest odprowadzana do Urzędu Miasta Polanica-Zdrój, Dąbrowskiego 3.
 5. Każdy Kuracjusz w dniu przyjazdu otrzymuje klucz do swojego pokoju. W przypadku zagubienia klucza zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za dorobienie klucza w wysokości 100,00 zł 
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania grzałek i podobnych urządzeń elektrycznych, suszarek do grzybów, grzejników elektrycznych i itp. w pokojach. Koszt używania dodatkowych swoich sprzętów 50,- zł / doba.  
 7. W recepcji można wypożyczyć: żelazko i prasować w wyznaczonych miejscach, bile do bilardu, kijki do Nordic Walking, paletki do tenisa stołowego i badmintona oraz gry, karty itp. – wypożyczenie bezpłatne
  – wypożyczenie roweru – 5 zł / godzina
  UWAGA – zagubienie rowerów 300,00 zł
  – zagubienie kijków Nordic Walking 50,00 zł 
 8. Basen czynny w dni robocze od 15:00 do 20:00 (ostanie wejście godzina 19:00), w sobotę i w niedzielę basen czynny od 10:00 do 20:00 ( ostatnie wejście godzina 19:00). Basen płatny 12 zł/1 godzina. Karnet basenowy 100,00 zł/ 10 wejść. Jacuzzi włączane automatycznie co pół godziny na 15 minut w godzinach otwarcia basenu od 15:00 do 20:00. Na basenie obowiązują czepki oraz klapki.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu oraz uprawiania gier hazardowych na terenie Sanatorium MALWA.  
 10. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu na terenie całego ośrodka, palić można w miejscu wyznaczonym na zewnątrz budynku. W przypadku nieprzestrzegania zakazu, osoba paląca ponosić będzie koszty malowania, prania i sprzątania pokoju w wysokości 350,00 zł. 
 11. Kuracjusz zobowiązany jest do przestrzegania czystości i ustalonego porządku na terenie Sanatorium MALWA. 
 12. Kuracjusz odpowiada materialnie za wyrządzone przez siebie szkody w inwentarzu i urządzeniach Sanatorium MALWA. Przy wyjeździe Kuracjuszy, pokoje wizytowane są przez wyznaczonych pracowników.  
 13. W sali telewizyjnej znajduje się stanowisko komputerowe do dyspozycji Gości. Internet WI-FI dostępny jest darmowo w obiekcie SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MALWA KAMEA SP. Z O.O.
 14. Kuracjusz po przyjeździe winien zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz dodatkowymi informacjami dotyczącymi jego pobytu, a znajdującymi się na tablicy ogłoszeń.

Informacje administracyjne – część B


1. Zasady użytkowania wyposażenia i sprzętu pozostającego do dyspozycji kuracjuszy w czasie wolnym od zabiegów.
2. Osoby korzystające ze sprzętu wymagającego odpowiedniego stanu zdrowia, takiego jak rowery, wyposażenie siłowni, sali gimnastycznej – fitness, kijki nordic walking,  mogą z niego korzystać za zgodą lekarza prowadzącego oraz na własną odpowiedzialność.
3. Zakazuje się korzystania z wyposażenia rekreacyjnego osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
4. Osoby korzystające  z wyposażenia rekreacyjnego Sanatorium Uzdrowiskowego  „Malwa”,  „Kamea” Sp. z o. o. zobowiązane są   do zgłaszania wszelkich zauważonych usterek i awarii  na recepcji.
5. Zabrania się korzystania ze sprzętu o niewłaściwym stanie technicznym. Należy podjąć działanie jak punkcie 4.
6. Powyższe zasady użytkowania dotyczą następujących sprzętów, które wypożyczane są na własną odpowiedzialność. Za nieprawidłowe użytkowanie sprzętu Sanatorium Uzdrowiskowe „Malwa” „Kamea” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności:
a) wyposażenie sali gimnastycznej – fitness,
b) stół do tenisa stołowego, stół do bilarda, Leżaki i łóżka rekreacyjne, stoliki i krzesła rekreacyjne, parasole ogrodowe, kijki „nordic  walking”, wyposażenie ogrodowe.
7. Zasady korzystania z wypożyczalni rowerów, sali gimnastycznej – fitness oraz basenu określają odrębne regulaminy.
8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji  wyposażenia.
9. Koszty uszkodzeń ustala Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego „Malwa” „Kamea” Sp. z o. o. Sprawca szkód zobowiązany jest     do uiszczenia stosownych opłat karnych w trybie ustalonym z Dyrektorem Sanatorium Uzdrowiskowego ”Malwa” , „Kamea” Sp. z o. o.

Osoby przybywające do Sanatorium Uzdrowiskowego „Malwa” „Kamea” Sp. z o.o. w pełni akceptują regulamin jednostki.

ROZWIŃ
Szanowni Państwo !
Zapraszamy do rezerwacji pobytów na 2024r.:
 • letnich
 • jesiennych 
 • zimowych
  Więcej informacji: